Betalingsvoorwaarden

Afspraken afzeggen

Een afspraak dient minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak worden afgezegd, of verplaatst. Als een afspraak niet op tijd wordt afgezegd, dan wordt de sessie geheel in rekening gebracht, ook wanneer er sprake is van ziekte of het vergeten van de afspraak. Bij overmacht of een noodsituatie wordt uit coulance 50% van de sessietijd in rekening gebracht.

 

Betaling

De rekening wordt achteraf, per e-mail (Word/”alleen-lezen” bestand) verstuurd. De rekening dient binnen 14 dagen voldaan te worden. U kunt, als u hierom verzoekt, de factuur ook via de post ontvangen. De ontvangen rekening kunt u zelf –voor zover uw polis dit toestaat- declareren bij uw zorgverzekeraar. Tekenpraktijk In Beeld is aangesloten bij de beroepsvereniging Tekentaal. De therapie valt onder alternatieve geneeswijze. 

Indien de factuur niet op tijd betaald wordt, ontvangt u een betalingsherinnering, waarvoor €5,00 administratiekosten in rekening wordt gebracht.

 

Wanneer binnen 14 dagen daarna de factuur nog niet wordt voldaan, zal het incassobureau worden ingeschakeld. Indien er betalingsproblemen ontstaan, neem dan contact op voor het maken van een betalingsafspraak, zodat onnodige administratie- en incassokosten vermeden kunnen worden.